برای دندان های متراکم نخ دندان نازک توصیه می شود که به راحتی در فواصل دندانی حرکت داشته باشد.

این نخ دندان بسیار نازک بوده و در برابر پارگی مقاوم است.

این نخ دندان دارای بافت S میباشد که به دنبال استفاده از آن چسبندگی زیادی به جدار دندان ها دارد.

پوشش مومی (waxed) این نخ دندان، حرکت آن را بر سطح دندان روان می کند.