مناسب ترین گزینه برای پیشگیری از بیماری های لثه

واص منحصر به فرد این مسواک داشتن سه دسته تافت است:

  • تافت های آبی رنگ Super Tip، الیاف بلندتر سر مسواک هستند که برای تمیز کردن نقاط دور از دسترس طراحی شده اند.
  • تافت های مثلثی شکل بیرونی، برای نفوذ به نقاط بین دندانی که بیماری لثه از آنجا نشأت می گیرد
  • تافت های مستطیل شکل بیرونی با خاصیت انحصاری میکرویی (چند شاخه شدن الیاف) برای تمیز کردن و ماساژ دادن ایمن شیار لثه ها طراحی شده است.

دارای تکنولوژی انحصاری میکرویی (افزایش حجم الیاف در برخورد با بزاق دهان برای برداشت حداکثر پلاک میکروبی)

در دو نوع:

با برس معمولی و سری کوچک

با برس نرم و سری کوچک