حریم خصوصی

تامین دارو این سند را تدوین نموده است،

تا نحوه جمع آوری و انتشار اطلاعات را در راستای تعهد قوی خود به حریم خصوصی آنلاین شرح دهد.

لطفا در صورت وجود هر سوالی در مورد سیاست های حفظ حریم خصوصی ما با ما تماس بگیرید.

شما می توانید انتخاب کنید که اطلاعات شخصی را از طریق ایمیل با نظر یا سوال در اختیار ما قرار دهید.

ما از اطلاعات شما صرفا جهت بهبود خدمات خود به شما یا پاسخگویی به درخواست شما استفاده می کنیم.

اطلاعات نمایش داده شده در این سایت صرفا جهت ارائه اطلاعات می باشد.

circle.png
Privacy