مناسب برای دندان های ارتودنسی شده و دندان هایی با فاصله زیاد

این نخ دندان از سه قسمت تشکیل شده است:

قسمت پلاستیکی که به عنوان عبور دهنده نخ دندان می باشد ،قسمت اسفنجی شکل برای برطرف کردن باقی مانده مواد غذایی و قسمت نخ نایلونی برای عبور دادن از زیر خط لثه.