عملکرد:

مداد لب لاگونا با رنگ دانه های قوی علاوه بر تنوع در طیف رنگی، مانع ریزش رژ لب در اطراف پوست لب می گردد.
این محصول حاوی موم های مغذی است که مانع خشکی پوست لب می شود.
تراش مخصوص این محصول در انتهای آن تعبیه شده است.
ویژگی های محصول:
حاوی موم های مغذی جهت حفظ رطوبت
نرمی و رنگ دانه قوی
دارای 7 طیف رنگی متنوع