ستیل پریدینیوم کلراید 0.05% + کلر هگزیدین 0.06%

مناسب برای موارد جینجویت و پریودونتیت که به لثه آسیب وارد شده است

پیشگیری ازتجمع پلاک میکروبی و باز گشت سلامت لثه

توصیه شده برای موارد قبل و بعد از جراحی لثه، کشیدن دندان و ایمپلنت