برس های بین دندانی دارای پوشش کلرهگزیدین (ضد باکتری) می باشد که در زمان استفاده باکتری های مضر را به خود جذب نکند.

دارای منگنز مقاوم برای افزایش عمر بین دندانی

در 6 اندازه:

سایز 0.9

سایز 1.1

سایز 1.2

سایز 1.3

سایز 1.4

سایز 1.6