برطرف کننده رنگ دانه در فواصل بین دندانی

این نخ دندان دارای سیلیکای بسیار ریز کروی شکل می باشد که بر فواصل بین دندانی و شیار لثه که دسترسی مسواک به آن ها امکان پذیر نمی باشد نرم و ایمن حرکت کرده و رنگ دانه های بین دندانی را از بین می برد.

این نخ دندان دارای پوشش فلوراید می باشد که منجر به استحکام مینای دندان می شود.