اشخاصی که دارای دندان های ارتودنسی می باشند از فشار و درد ناشی از آن بر دندان آزار می بینند.

این موم ، به براکت های ارتودنسی چسبیده، درد و التهاب ناشی از برخورد آن با بافت دهانی را به حداقل می رساند.

این موم بی رنگ و غیر قابل رویت است.

موجود در دو نوع نعنا و بدون طعم