مناسب برای تمیز کردن عمیق و فراگیر دندان ها

دارای تکنولوژی منحصر به فرد Micro Bristles (افزایش حجم تارها در برخورد با بزاق دهان،که در اثر تماس الیاف مسواک با بزاق دهان، حجم الیاف تا 70 درصد افزایش می یابد و با ایجاد سطح تماس بیشتر با دندان ها تا 9 برابر تمیزی بیشتری را ایجاد می کند.

دارای الیاف با ویژگی Dome Trim ( گنبدی شکل) که به برطرف کردن باکتری های بیماری زای موجود در شیار لثه و نقاط بین دندانی کمک کرده و از بیماری های لثه پیشگیری می کند.

دارای الیاف با طراحی منحصر به فرد سینوسی شکل برای نفوذ به نقاط بین دندانی و از بین بردن حداکثر پلاک میکروبی.

برطبق تحقیقات کلینیکی این مسواک باعث کاهش میزان میکروارگانیسم های مسبب بیماری های لثه می شود

 

در دو نوع:

با برس معمولی و سری بزرگ

با برس معمولی و سری کوچک