الیاف میانی بلندتر این مسواک با طراحی Dome Trim (گنبدی شکل) امکان مسواک زدن صحیح با زاویه 45 درجه را میسر می سازد. از نظر بالینی اثبات شده که این تکنیک منحصر به فرد، باعث ازبین بردن حداکثر پلاک های میکروبی موجود در زیرلثه ها می شود.

دسته این مسواک به عنوان سرپوش آن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای الیاف آنتی باکتریال