مناسب برای دندان های حساس و لثه های آسیب پذیر

دارای دوگونه الیاف برای تمیز کردن در دو مرحله

 

  • الیاف بلندتر قابلیت نفوذ به نقاط بین دندانی و شیار لثه راداشته و هیچگونه صدمه ای به لثه ها نمی رساند
  • الیاف کوتاهتر، بسیار نرم و دارای سری گرد است که با حرکتی ایمن و روان، سطح دندان ها را پاک می کند

به دلیل داشتن الیاف بسیار نرم، با نوک بسیار نازک شده (0.155mm) برای دندان ها و لثه های حساس مناسب می باشد.