یکی از علل بوی بد دهان وجود باکتری های مضر موجود بر سطح زبان می باشد.

دارای دو ردیف دندانه در قسمت زیرین که ویژۀ برطرف کردن پلاک میکروبی و تمیز نمودن سطح زبان است.

دارای دو ردیف الیاف در قسمت رویی که به فرورفتگی های بسیار ریز سطح زبان نفوذ کرده و پلاک باکتریایی این قسمت ها را از بین می برد.

طراحی سر باریک این مسواک واکنش تهوع در هنگام استفاده را به حداقل می رساند.

دارای دسته ارگونومیک برای کنترل آسان در هنگام استفاده.