137

همکاری تامین دارو با کلینیک تخصصی دندانپزشکی شرکت ملی نفت ایران

در تاریخ 30 فروردین ماه، تیم بازاریابی G.U.M شرکت تامین دارو در یک سمینار یک روزه واقع در پلی کلینیک حرفه ای بیمارستان ملی نفت ایران شرکت نمود. هدف از این سمینار پیرامون دندانپزشکی زیبایی و اصول CBCT بود. تامین دارو به عنوان توزیع کننده انحصاری محصولات مراقبت از دهان G.U.M از دکتر مریم صرافی متخصص مشکلات دندان و مسئول بخش تحقیقات و آموزش کلینیک دندانپزشکی شرکت ملی نفت ایران و همچنین دکتر فرشته جهانی، مدیر کل دندانپزشکی شرکت ملی نفت ایران و سایر کلینیک های مرتبط، قدردانی بعمل آورد.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *