جلسه آموزشی و معاینه بهداشت دهان و دندان در دبستان پیوند تهران برگزار شد

تامین دارو با پایبندی به اصول مسئولیت اجتماعی خود، در تاریخ 4 بهمن ماه جلسه آموزشی مراقبت از دهان و دندان را در دبستان پیوند برگزار نمود که در آن دکتر نصیری، دندانپزشک پدو و تعدادی دیگر از متخصصین بهداشت دهان و دندان حضور داشتند.

نحوه صحیح مسواک زدن توسط تیم علمی تامین دارو برای دانش آموزان پایه چهارم و پنجم آموزش داده شد و دکتر نصیری نیز دانش آموزان را معاینه و گزارشات بهداشت دهان و دندان (وضعیت حفره) آنها را به والدین ارائه کرد. همچنین سوالات دانش آموزان در مورد مراقبت از بهداشت دهان و دندان پاسخ داده شد.

در پایان هر دانش آموز یک مسواک تکنیک GUM دریافت نمود و تخته آموزش مراقبت از دهان و دندان GUM در اتاق بهداشت مدرسه نصب گردید.