اسپانسری تامین دارو در انجمن متخصصین ارتودنسی ایران

روز پنجشنبه 30/04/1394 تیم بازاریابی G.U.M تامین دارو در انجمن متخصصان ارتودنسی ایران حضور یافتند. این فرصتی مناسب جهت معرفی نخ دندان با کیفیت G.U.M بود که در واقع با استقبال بسیار خوب متخصصان ارتودنسی مواجه گردید.