136

اسپانسری تامین دارو در انجمن متخصصین ارتودنسی ایران

روز پنجشنبه 30/04/1394 تیم بازاریابی G.U.M تامین دارو در انجمن متخصصان ارتودنسی ایران حضور یافتند. این فرصتی مناسب جهت معرفی نخ دندان با کیفیت G.U.M بود که در واقع با استقبال بسیار خوب متخصصان ارتودنسی مواجه گردید.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *