کنگره ارتودنتیست های ایران در تاریخ 2_4 مهرماه در هتل المپیک برگزار شد.

بیش از 400 دندانپزشک در این کنگره حضور داشتند.

غرفه تامین دارو 24 متر مربع بوده و برای اولین بار پک ارتودنسی G.U.M عرضه شده است.

دندانپزشکان از پک ارتودنسی و برس های بین دندانی استقبال خوبی کردند.

تیم علمی تامین دارو ضمن پذیرایی از دندانپزشکان در غرفه با کمال میل از آنها استقبال نمود و هدایای تبلیغاتی مناسبی نیز به آنها اهدا گردید.