سیزدهمین کنگره داروسازان

سیزدهمین کنگره داروسازان در تاریخ 20 تا 22 شهریور 1393 در هتل المپیک تهران برگزار شد و بیش از 2000 داروساز در این کنگره حضور داشتند.

شرکت تامین دارو با مشارکت شرکت تامین بهبود پارس و شرکت درمان آرا. یک غرفه به مساحت 24 متر مربع برای ارائه محصولات Coloplast، 3M، Mussvital G.U.M & Butler به اشتراک گذاشت و تیم دانشگاهی ما نمونه های تبلیغاتی را به داروسازان اهدا نمود.