تبلیغات محیطی GUM تامین دارو با حضور آقای محمدرضا گلزار بهمن 1394

پس از تبلیغات محیطی M.G.T.D` G.U.M با حضور سلبریتی ایرانی جناب آقای محمدرضا گلزار در تعطیلات سال نو در برخی استان ها، در فعالیتی دیگر در آذرماه، تبلیغات فضای باز جدید M.G.T.D` G.U.M با هدف نشان دادن اهمیت مراقبت از دهان و مسواک زدن در نقاط مختلف شهر تهران آغاز گردید.

در کنار تبلیغات مختلف G.U.M با آقای گلزار، این بار بیلبوردهایی از این برند باکیفیت، با چهره آقای گلزار حرکتی بزرگ در جهت ارتقای فرهنگ مراقبت از دهان در سرزمین عزیزمان ایران محسوب می شود.